Formulari de denúncia

L’ús del Sistema de Compliment Ètic i Normatiu de Calvià 2000 està subjecte a l’acceptació de les següents condicions legals:

  • En accedir i enviar el formulari de denúncia, el denunciant es compromet a actuar d’acord amb el principi de bona fe i a garantir la certesa de totes les dades que en ell es consignen. Calvià 2000 es reserva el dret a exercir les accions legals oportunes contra aquells que actuen amb mala fe.
  • El Sistema de Compliment Ètic i Normatiu no permet la formulació de denúncies anònimes. Això no obstant, el Sistema de Compliment Ètic i Normatiu garanteix el tractament confidencial de les dades personals del denunciant. Aquesta confidencialitat només podrà excepcionar quan, justificadament, ho requereixi la investigació dels fets denunciats.
  • Una vegada formulada la denúncia, Calvià 2000 iniciarà els tràmits previstos per a l’aclariment dels fets. Durant aquesta tramitació, es pot requerir la compareixença del denunciant.
  • Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats de Calvià 2000 i podran ser utilitzades únicament amb la finalitat per a la qual són recaptats. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personals, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho per escrit a Calvià 2000, S.A., carrer de les Illes Balears, núm. 25, 07180 Santa Ponça.