Empresa municipal
de neteja i consergeria
de l'Ajuntament de Calvià

Empresa municipal de neteja i consergeria de l’Ajuntament de Calvià

OhLimpia, el nom mercantil de la qual és Limpiezas Costa de Calvià S.A., és l’empresa pública de l’Ajuntament de Calvià encarregada dels serveis de neteja i de consergeria de les instal·lacions municipals.

Missió

L’empresa té com a missió fer una gestió eficient i sostenible, amb una filosofia de millora contínua i en el context de l’estratègia de l’Ajuntament, i es regeix pels principis de:

Compromís amb les persones

Amb la plena dedicació de tots els mitjans tècnics i humans de l’empresa a augmentar la satisfacció dels ciutadans.

Respecte al medi ambient

Minimitzant l’impacte de les seves actuacions sobre el medi ambient, introduint productes de neteja menys contaminants i reduint el consum energètic i les emissions de C02.

Transparència i igualtat

Tant en la contractació de bens i serveis com en la de personal.

Excel·lència en la qualitat del servei

Apostant per la millora contínua i l’eficàcia en els processos i en els recursos.

Bústia Ètica

Canal per al personal i proveïdors de l’empresa, per denunciar pràctiques contràries al compliment de les lleis i a les obligacions ètiques.