Responsabilitat Social

LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ S.A. compta amb un sistema de prevenció de delictes i infraccions ètiques. En aquest sentit, s’han elaborat i aprovat els document d’ús del sistema (Codi Ètic i directrius de conducta empresarial) i s’ha impartit formació a la plantilla.

També s’ha implantat una Bústia Ètica, en el qual es poden registrar denúncies de persones de l’organització i proveïdors.