Empresa municipal de neteja i consergeria del municipi de Calvià

OhLimpia, el nom mercantil de la qual és Limpiezas Costa de Calvià S.A., és l’empresa pública de l’Ajuntament de Calvià encarregada dels serveis de neteja i de consergeria de les instal·lacions municipals.

Història

Limpiezas Costa de Calvià S.A. (OhLimpia) es va constituir inicialment com a societat anònima laboral el 22 d’abril de 1991.

En 2005, l’empresa municipal Calvià 2000 S.A. va adquirir la totalitat de les accions de la societat, i OhLimpia va perdre la seva condició de societat laboral. Des de novembre de 2015, l’Ajuntament de Calvià és el seu accionista únic i el Ple de la Corporació, la seva Junta General d’Accionistes.

Missió

L’empresa té com a missió fer una gestió eficient i sostenible, amb una filosofia de millora contínua i en el context de l’estratègia de l’Ajuntament, i es regeix pels principis de:

Compromís amb les persones

Amb la plena dedicació de tots els mitjans tècnics i humans de l’empresa a augmentar la satisfacció dels ciutadans.

Respecte al medi ambient

Minimitzant l’impacte de les seves actuacions sobre el medi ambient, introduint productes de neteja menys contaminants i reduint el consum energètic i les emissions de C02.

Transparència i igualtat

Tant en la contractació de bens i serveis com en la de personal.

Excel·lència en la qualitat del servei

Apostant per la millora contínua i l’eficàcia en els processos i en els recursos.